Maak het leven in het buitenland gemakkelijker met Expatwijzer, de vergelijkingswebsite voor expats over de hele wereld.

Gebruiksvoorwaarden

ExpatFinder.com is een website ontworpen om de gebruiker informatie te helpen om zo weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, en verstrekt geen aansporing, uitnodiging, advies of persoonlijke aanbeveling
 
Aanvaarding van de voorwaarden 

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ExpatWijzer.com ("Website") eigendom van en wordt geëxploiteerd door Interexpat Pte Ltd ("Interexpat"). Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor de verschillende diensten, met inbegrip van alle informatie, communicatie, links, software, nieuwsbrieven, producten, diensten, andere materialen en alle andere diensten die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd, aangeboden of verschaft aan u ( de 'Diensten') via deze site. 

2. Door de toegang of het gebruik van de Website, gaat u ermee akkoord om juridisch gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. 

3. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien of geactualiseerd. De geactualiseerd Gebruiksvoorwaarden zullen op de website worden geplaatst, en uw voortdurende gebruik van de website wordt geacht en geïnterpreteerd als uw definitieve aanvaarding en bindend zijn aan de herziening of bijgewerkte voorwaarden. 

4. Toegevoegde dienst (en), aangeboden of verschaft aan u via de website, kan worden onderworpen aan aanvullende richtlijnen en / of regels. In een dergelijk geval worden deze richtlijnen en / of regels geacht te zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden door middel van verwijzing. Interexpat kan ook andere diensten bieden die worden beheerst door verschillende gebruiksvoorwaarden. Gebruik van dergelijke andere diensten wordt dienovereenkomstig onderworpen aan bepaalde andere gebruiksvoorwaarden. 
Gekoppelde inhoud 

5. De Website en Diensten biedt u mogelijkheden om te linken naar, of anderszins het gebruiken van, websites en diensten die worden aangeboden via of door een derde partij (en). Uw gebruik van deze diensten van derden is onderworpen aan de voorwaarden gepost door deze derde-partij (en). Wij hebben geen controle over websites en diensten van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan een service van derden of voor de inhoud daarvan, waaronder, zonder beperking, alle koppelingen die kunnen worden opgenomen in of toegankelijk via deze onderdanen van derde party service. Deze links zijn er uitsluitend voor uw gemak. U moet uw eigen onafhankelijk oordeel kunnen vellen over uw interactie met deze websites of diensten van derden. Onze integratie van de reclame voor of links naar een website of dienst van derden heeft geen bekrachtiging. 
Over onze diensten 

6. Alle diensten en de Website worden aangeboden op een "AS IS"-basis. Interexpat maakt geen vertegenwoordiging of garantie, expliciet of impliciet (voor zover toegestaan door de wet): (a) met betrekking tot het gebruik, veiligheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, non-inbreuk, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de Website; of (b) dat het gebruik van de Website ononderbroken en vrij is van virussen of bugs. 

7. In geen geval zal Interexpat of een van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, letsel, schade, claims, kosten of uitgaven van welke aard ook als gevolg van een fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in operatie of uitzending, computervirus of andere schadelijke elementen, mislukkingen communicatielijn, contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, laster, schending van het auteursrecht, schending van intellectuele eigendomsrechten of enige andere oorzaak van de actie. 
Uitsluiting van aansprakelijkheid aanbieders van producten en diensten als derden 

8. U kunt zich aanmelden voor en kopen een aantal producten en diensten via de website. Wees u ervan bewust dat het merendeel van de producten en diensten die worden weergegeven op de Website niet geleverd worden door ons en worden verstrekt door derden waarover wij geen controle hebben. U moet voldoen aan jezelf dat je wilt die producten of diensten te kopen voordat contracten met derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor producten of diensten of informatie verstrekt door derden-leveranciers. De derde aanbieders zullen leveren van producten en diensten op hun eigen standaard voorwaarden en dient u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden controleren alvorens een aanvraag voor financiële diensten of de aankoop van andere diensten. 
Als u de website kunnen er verwijzingen naar de specifieke voorwaarden die gelden voor bepaalde producten of diensten. In dergelijke omstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om te verwijzen naar deze bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op deze aanbiedingen. 
Disclaimer 
9. Wij zijn niet bevoegd voor de uitvoering van alle gereglementeerde activiteiten, zoals gedefinieerd door de Financieel Adviseursacte, Zorgverzekeringsacte en de Financieel Adviseursacte. De aanwezigheid van een advertentie op deze website houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van de producten en diensten door Interexpat, en zal dus hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
Financiën 
10. Wij zijn niet gemachtigd tot het geven van beleggingsadvies. Niets binnen de website is financieel ,of andere advies, of een aanbeveling om een product of dienst te kopen. Alle informatie die binnen deze Website ligt, is voor algemene informatie doeleinden. Wij raden onafhankelijk professioneel advies aan, die verkregen is voordat u een product en / of dienst heeft gekocht via de website. Wij zijn geen financiële adviseurs. 
Verzekeringen 
11. Interexpat doet geen goedkeuring of uitspraken over de verzekeringen die door de reclame van derden op de website staan. Wij zijn geen verzekeraar, makelaar of agent. We hoeven niet te regelen of te adviseren over de overeenkomst van verzekeringen die worden aangeboden op de website. Als u een verzekering aankoopt, dan is uw contract rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Interexpat heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een dergelijk contract. Alle vragen, klachten en claims ten aanzien van de adverteerder moeten rechtstreeks worden ingediend bij de adverteerder. Het feit dat een product of dienst wordt gepresenteerd op de pagina met resultaten, vormt geen garantie of vertegenwoordiging van onze overtuiging dat dit product of dienst voor u geschikt is, nog steeds beschikbaar is of zal worden ter beschikking gesteld door de provider. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat een provider u een offerte voor een product of dienst weigert. Wij raden onafhankelijk professioneel advies aan dat is verkregen voordat u een product en / of dienst koopt via de website. 
Wees u ervan bewust dat het zeer belangrijk is dat voordat u iets koopt, u bij elke verzekering zorgvuldig de voorwaarden van de polis, de verzekeraar zijn voorwaarden en bepalingen en alle andere relevante documentatie die betrekking heeft op het beleid, leest.  
Uitsluitingen van aansprakelijkheid - informatie: 
12. Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens op de website juist is en om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren na de kennisgeving van hen. Dat garandeert echter niet dat de website foutloos is en wij aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. 

Wij controleren en verifiëren niet de ondersteund verstrekte informatie door ons of door een derde partij en u dient zich ervan bewust te zijn dat dergelijke informatie onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, wijzen wij alle garanties, voorwaarden en verklaringen af(al dan niet expliciet of impliciet) met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website. 
13. Gebruikers moeten alle prijzen, voorwaarden en details vóór de afronding van een regeling controleren. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige directe gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie. De informatie is niet te beschouwen als een aanbod tot kopen of verkopen, of een uitnodiging voor een product of dienst op de site getoond. De inhoud is ontworpen om u van informatie te voorzien om te helpen een weloverwogen besluit te nemen, en vormt geen aanzetting, uitnodiging, advies of persoonlijke aanbeveling. Gebruikers die geen financiële professionals zijn, moeten trachten deskundig advies te verkijgen. 
Intellectuele Eigendom 

14. Alle inhoud en materiaal op de website zijn het exclusieve eigendom van Interexpat of haar leveranciers, en kan gedownload of afgedrukt worden voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle kennisgevingen over copyright op gedownload of afgedrukt materiaal moet worden bewaard. ‘Save as’ is hier specifiek toegestaan, maar u mag niet kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, opnieuw wijzigen, verzenden, ter beschikking stellen van het publiek, aanpassen, een afgeleid werk maken of anderszins gebruiken om de inhoud te exploiteren op geen enkele manier of voor enig doel. Bovendien kan je niet een deel van de website over enige andere website of netwerk distribueren of beschikbaar stellen. 

15. De namen, merken, service-merken en logo's (de "merken") weergegeven op de website zijn geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van Interexpat, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers. Niets op deze website mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, enige licentie of recht om een van de dergelijke merken te gebruiken. 
Vergoedingen 

16. U gaat ermee akkoord Interexpat te verdedigen en zich aan haar gelieerde ondernemingen en aanverwante bedrijven te houden tegen alle claims, verliezen, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten op basis van schadeloosstelling, voortvloeiend uit uw gebruik van de website of enige schending van deze voorwaarden. Daarnaast kan Interexpat maken gebruik van alle informatie die beschikbaar is over u voor het stoppen van een dergelijke schending of onrechtmatige of oneigenlijk gebruik van de website, met inbegrip van de informatie van derden, met acht van een dergelijke inbreuk of het gebruik en / of verspreiden van uw persoonlijke gegevens aan deze derde. 
Scheidbaarheid 

17. Als een van deze voorwaarden ongeldig beschouwd wordt , of niet afdwingbaar is, zal deze worden doorgehaald en blijven overigens de andere voorwaarden afdwingbaar. Elk verzuim tot handelen door Interexpat, met betrekking tot een eventuele overtreding door u of anderen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afstand van Interexpat's recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. 
Aankondiging 

18. U stemt ermee in en bevestigt: 
(A) dat alle elektronische communicatie in hoofde van het gebruik van deze website rechtsgevolg, geldigheid en afdwingbaarheid wordt gegeven, en hebben de partijen daarbij vergelijkbare bewijskracht als bij een ondertekend schriftelijk document; 
(B) niet het juridisch bindende karakter, de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige transactie op de website op basis dat zij elektronisch werd opgenomen, te betwisten. 
Toepasselijk recht 

19. Deze voorwaarden worden beheerst door Singaporese wetten en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website worden voorgelegd aan de Singaporese rechtbanken.
.
.
Krijg nu de beste koers!
Krijg nu de beste koers!

Geldtransfer tegen de beste wisselkoers – Regelmatig terugkomende betalingen, transfer van grote bedragen, verplaats geld. Ontvang nu een offerte!

The Dutch Expat Network
The Dutch Expat Network

Gezellig borrelen, sporten, netwerken & meer met Nederlandse expats & entrepreneurs in 't buitenland.