Het krijgen van een baby in Australië

Australië heeft een uitstekende reputatie op het gebied van medische zorg rondom zwangerschappen en bevallingen.
Medici zijn goed opgeleid en het ruime aanbod van voorzieningen zijn van hoge kwaliteit. Zwangere vrouwen in Australië hebben diverse mogelijkheden waar zij hun kind ter wereld willen brengen: openbare ziekenhuizen, privé klinieken, geboortecentra of thuis. In geval van een verhoogd medisch risico is het alleen mogelijk om in het ziekenhuis te bevallen.

Openbare zorg
Als de bevalling plaatsvindt in een openbaar ziekenhuis dan zijn alle kosten hiervan automatisch gedekt door Medicare. Daar staat tegenover dat vrouwen niet kunnen kiezen bij welke verloskundige of gynaecoloog zij onder behandeling zijn. 

Privé klinieken
In privé klinieken is het wel mogelijk te kiezen wie de behandelend arts is. De kosten van een bevalling worden vergoed door een particuliere ziektekostenverzekering of een internationale ziektekostenverzekering. In dit laatste geval moet wel rekening worden gehouden met de voorwaarde die de meeste verzekeraars hanteren: een verzekerde moet er veelal eerst minimaal 12 maanden een verzekering hebben lopen voordat bevallingskosten worden vergoed. Privé artsen hebben de keus al dan niet particuliere verzekeringen te accepteren.

Geboortecentra& thuisbevallingen
Bevallingen in geboortecentra zijn kosteloos, maar deze centra zijn alleen toegankelijk voor vrouwen met een laag medisch risico. Hetzelfde geldt voor thuisbevallingen. Thuisbevallingen worden begeleid door een verloskundige of vroedvrouw die de vrouw zelf heeft gekozen.

Prenatale zorg
Prenatale zorg door een openbare verloskundige wordt volledig vergoed door Medicare. Bij echografie, bloedonderzoek en andere testen moeten de kosten vooraf zelf worden betaald en wordt daarvan 70 procent vergoed door Medicare. 

Nationaliteit
Baby’s geboren in Australië zijn automatisch Australische burgers, ongeacht de nationaliteit van de ouders. Zo kan het zijn dat een baby een dubbele nationaliteit heeft.

Vergelijkbare items

Kosten van levensonderhoud in Canada

In het jaarverslag van de Verenigde Naties wordt Canada telkens weer genoemd als "één van de beste plekken om te wonen in de wereld". Aan huisvesting en energiekosten besteed men in Canada gemiddeld 35 tot 50 procent van het totale inkomen.

More info

Alarmnummers in Australië

Zorg er voor dat u op de hoogte bent van de belangrijkste alarmnummers van Australië.

More info

Allergieën in Australië

Australië heeft een aantal veel voorkomende allergieën die meestal worden veroorzaakt door ofwel de stuifmeel van planten ofwel door steken van de jumper mier

More info

Doktersbezoek in Australië

De Australische gezondheidszorg behoort tot de beste wereldwijd. Artsen zijn er in grote getalen wat zorgt voor een goede toegankelijkheid.

More info
. .
Krijg nu de beste koers!
Krijg nu de beste koers!

Geldtransfer tegen de beste wisselkoers – Regelmatig terugkomende betalingen, transfer van grote bedragen, verplaats geld. Ontvang nu een offerte!

The Dutch Expat Network
The Dutch Expat Network

Gezellig borrelen, sporten, netwerken & meer met Nederlandse expats & entrepreneurs in 't buitenland.