Gezondheidszorg in Canada

Gekeken naar de economische status van Canada is de kindersterfte van 5,4 per 1.000 levend geborenen aanzienlijk hoog te noemen. Daar staat tegenover dat de levensverwachting 80,4 jaar is.
Gezondheidszorg in Canada

De gezondheidszorg in Canada wordt gefinancierd door de federale overheid en staat bekend als Medicare. Hoewel door de overheid bekostigd, heeft het een universele dekking en worden de meeste diensten aangeboden door particuliere entiteiten.  

Medicare wordt geleid door bepalingen die in 1984 zijn opgenomen in de Canada Health Act (CHA). De vijf belangrijkste normen van CHA zijn openbaar bestuur, volledigheid, universaliteit, draagbaarheid en toegankelijkheid. In een notendop zorgt CHA ervoor dat alle in aanmerking komende burgers redelijke toegang hebben tot de diensten van een ziekenhuis en een arts. Dit op prepaid basis, zonder dat er kosten bij komen kijken op het moment dat er gebruik van wordt gemaakt.

De particuliere zorgmarkt is niet afgeschaft bij de invoering van CHA. Ondanks dat particuliere verzekeringen een beperkte rol spelen in Canada is het wijdverbreid voor tandheelkundige zorg en oogverzorging.

Verlies of verandering van baan heeft geen invloed op het dekken van zorgkosten zolang de premies op tijd worden betaald.

Dekking
Het kleine verschil in dekking is afhankelijk van de provincie of territorywaar iemand woont.

Voor basis zorg of medisch noodhulp zijn geen out of pocket betalingen noodzakelijk. De dekkingenomvatten een bezoek aan een arts of verpleegkundige, een ziekenhuisbezoek, afspraak met een specialist en analyses op last van een arts. 

Tandheelkundige zorg en oogverzorging zijn niet gedekt door de  verzekering. Echter, in de provincie Manitoba kunnen personen onder de 19 jaar en vanaf 64 jaar eens keer per twee jaar naar een optometrist voor controle. 

Werknemers krijgen een ziektekostenverzekering van hun werkgevers als arbeidsvoorwaarde.

Aanvraag van een health card
Burgers en ingezetenen van Canada komen in aanmerking voor een zorgverzekering. Health cards staan ook bekend als care cards en worden uitgegeven door elke provincie of territory. Familieleden ontvangen afzonderlijke health cards met een corresponderend zorgidentificatienummer.

Aanvragen voor het toelaten tot de Canadese gezondheidszorgverzekering verloopt via de provincie of territory. Bekijk de website van het ministerie van Gezondheidszorg voor uw provincie of grondgebied: http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/delivery-prestation/ptrole/index-eng.php


Wachttijd
De meeste kritiek is er op de wachttijd, Canada’s gezondheidszorg system is nog altijd in ontwikkeling. De Commonwealth Fund heeft gemeld dat 57 procent van de Canadezen vier weken of meer moet wachten op een specialist en 24 procent wacht vier uur of meer bij een spoedafdeling.

In 2007 stelde premier Stephen Harperhet document PatientWait Time Guaranteesby 2010 op. Hierin is een overeenkomst opgenomen van de tien provincies en drie territoriesdie gezamenlijk hebben bepaald dat tijdig toegang gegeven moet worden aan bepaalde zorggebieden die prioriteit hebben. Denk hierbij aanzorg bij kanker, heup- en knieprotheses, cardiale zorg, diagnostische beeldvorming, staaroperaties en primaire zorg.

Verdere strategieën ter verbetering van de wachttijd zijn de invoering van gecentraliseerde registers en prioriteringssystemen die online toegankelijk zijn via de website van de lokale overheid. Een voorbeeld van dit initiatief is Manitoba Health Services Wait Time Information: http://www.gov.mb.ca/health/waittime/index.html?/index.html  

Vergelijkbare items

http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/medecin_130579267478285900.jpg

Het vinden van een arts in het buitenland

Het vinden van een goede arts in het buitenland is vaak erg belangrijk voor expats en reizigers. Onthoud goed dat medische zorg in het buitenland meestalandere kosten en standaarden kent dan in Nederland.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/images_130580149337950100.jpg

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering biedt uw gezin financiële bescherming in het geval van een medische situatie wanneer het gezin zich in het buitenland bevindt. Het voorkomt het aangaan van enorme schulden als gevolg van een medische noodsituatie.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/c183cdeaeab801992724d0ac32ee86e5_130587290761768100.jpg

Het vergelijken van internationale ziektekostenverzekeringen

Wanneer u op zoek bent naar een internationale ziektekostenverzekering is het zinvol om de verschillende aanbieders goed te vergelijken. Herziening van uw uitgaven kan leiden tot besparingen of een betere dekking voor hetzelfde bedrag.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/health_insurance_agent_130587448449167000.jpg

Expatvragen over zorgverzekeringen

Een van de vele dingen die je moet regelen voordat je naar het buitenland vertrekt is een goede zorgverzekering.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/helico-urgences_2800_w250_130587640183034000.jpg

Dringende medische zorg en repatriëringsverzekering

Hopelijk worden medische nachtmerries geen werkelijkheid, maar in het geval dat er toch iets aan de hand is, is het fijn om te weten dat u en uw familie kunnen rekenen op de beste zorg.

More info
. .
Krijg nu de beste koers!
Krijg nu de beste koers!

Geldtransfer tegen de beste wisselkoers – Regelmatig terugkomende betalingen, transfer van grote bedragen, verplaats geld. Ontvang nu een offerte!

The Dutch Expat Network
The Dutch Expat Network

Gezellig borrelen, sporten, netwerken & meer met Nederlandse expats & entrepreneurs in 't buitenland.