Gezondheidszorg in Australië

De laatste tien jaar is de gezondheidszorg in Australië sterk verbeterd. De levensverwachting voor mannen is gestegen naar 78 jaar en vrouwen bereiken een gemiddelde leeftijd van 83 jaar. Dit is een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld.
Gezondheidszorg in Australië

Naar schatting financiert de overheid ongeveer 70 procent van gezondheidsuitgaven.Er zijn drie nationale subsidieregelingen:Medicare, dePharmaceutical Benefits Scheme, en 30% Private Health Insurance Rebate.Het resterende percentage wordt gedekt door de staten en territoria. 
Deze getallen geven een positief beeld en tonen aan dat de overheid stappen heeft ondernomen om het fundamentele probleem rondom de gezondheidszorg aan te pakken.

Enkele strategieën van de overheid om de gezondheidszorg te verbeteren, omvatten het verrichten van klinische diensten en programma’s. Denk hierbij aan de verbetering van de sociale, fysieke en economische omgeving van risicogroepen en –individuen, vermindering van de blootstelling aan risico’s, capaciteitsopbouw zodat mensen controle uitoefenen op hun omgeving en gezondheids bevorderende keuzes maken, en de versterking van cultureel relevante diensten.

Aangezien veel speciale medische behandelingen in Australië goedkoper zijn dan in andere ontwikkelde landengaan veel mensen hier naar toe. Patiënten van buiten Australië moeten echter wel een juist visum aanvragen én krijgen alvorens naar Australië wordt afgereisd.

Medicare
De regering geeft hulp bij gemaakte medische kosten via de Medicare-regeling. Deze regeling biedt gratis zorg in openbare ziekenhuizen en op gesubsidieerde medicijnen.Medicare is een door de staat geleid zorgstelsel dat wordt gefinancierd via de inkomstenbelasting en een Medicareheffing die is gebaseerd op het inkomen van de inwoners. De hoogte van de bijdrage hangt af van het vermogen van het individu om te betalen. Medicare is beschikbaar voor alle burgers en ingezetenen van Australië. Alle expats in Australië moeten hiertoe toetreden binnen 7 tot 10 dagen na aankomst in het land. Ga met uw paspoort, reisdocumenten en een permanent visum naar een Medicare centrum om u te registreren. Na drie weken wordt u een Medicare kaart toegezonden.

Medicare in de praktijk
Om aanspraak te kunnen maken op de voordelen van Medicarebetaalt u eerst de medische factuur zelf, een volledige terugbetaling door Medicare volgt op een later moment. Als alternatief kunt u ook een verzoek indienen waarbij Medicare op voorhand de medische kosten betaalt. Medicare zal bij inwilliging van het verzoek een betaling aan de arts doen. Tenslotte kunnen artsen ook de subsidie aftrekken die wordt gegeven door Medicare en afkomstig is van vergoedingen en de uitkeringsaanvragen direct neerleggen bij Medicare.
Particuliere ziektekostenverzekering
Als aanvulling op Medicare kiezen veel Australiërs ook voor een particuliere ziektekostenverzekering. De dekkingsniveaus variëren van extra ondersteuning tot volledige ziekenhuisverzekering. De particuliere ziektekostenverzekering vertegenwoordigt ongeveer 11 procent van de financiering van de gezondheidszorg in Australië. Het omvat diensten die niet vallen onder Medicare, zoals optische zorg, fysiotherapie, podotherapie en tandartsen. De steun van de overheid aan particuliere patiënten omvat de regulering van verzekeringsmaatschappijen om er zo onder meer voor te zorgen dat zij gelijkwaardige premies berekenen, ongeacht medische status of medische geschiedenis.

Een andere regeringsprogramma dat particulieren moet stimuleren gebruik te maken van een particuliere ziektekostenverzekering is de Lifetime Health Cover. Volgens dit plan kunnen mensen die 31 jaar of jonger zijn een particuliere verzekering tegen een lagere premie afsluiten. Personen boven de 31 jaar betalen 2 procent meer premie voor elk jaar dat iemand heeft gewacht met het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering.

Pharmaceutical Benefits Scheme
Met dePharmaceutical Benefits Scheme geeft de overheid hogere subsidies op verschillendemedicijnen die toegankelijk zijn voor alle Australische inwoners en internationale gasten uit landen waar Australië een samenwerking mee heeft afgesloten (Reciprocal Health Care Agreements). Zie voor meer informatie www.health.gov.au.  

Vergelijkbare items

http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/medecin_130579267478285900.jpg

Het vinden van een arts in het buitenland

Het vinden van een goede arts in het buitenland is vaak erg belangrijk voor expats en reizigers. Onthoud goed dat medische zorg in het buitenland meestalandere kosten en standaarden kent dan in Nederland.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/images_130580149337950100.jpg

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering biedt uw gezin financiële bescherming in het geval van een medische situatie wanneer het gezin zich in het buitenland bevindt. Het voorkomt het aangaan van enorme schulden als gevolg van een medische noodsituatie.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/c183cdeaeab801992724d0ac32ee86e5_130587290761768100.jpg

Het vergelijken van internationale ziektekostenverzekeringen

Wanneer u op zoek bent naar een internationale ziektekostenverzekering is het zinvol om de verschillende aanbieders goed te vergelijken. Herziening van uw uitgaven kan leiden tot besparingen of een betere dekking voor hetzelfde bedrag.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/health_insurance_agent_130587448449167000.jpg

Expatvragen over zorgverzekeringen

Een van de vele dingen die je moet regelen voordat je naar het buitenland vertrekt is een goede zorgverzekering.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/helico-urgences_2800_w250_130587640183034000.jpg

Dringende medische zorg en repatriëringsverzekering

Hopelijk worden medische nachtmerries geen werkelijkheid, maar in het geval dat er toch iets aan de hand is, is het fijn om te weten dat u en uw familie kunnen rekenen op de beste zorg.

More info
. .
Krijg nu de beste koers!
Krijg nu de beste koers!

Geldtransfer tegen de beste wisselkoers – Regelmatig terugkomende betalingen, transfer van grote bedragen, verplaats geld. Ontvang nu een offerte!

The Dutch Expat Network
The Dutch Expat Network

Gezellig borrelen, sporten, netwerken & meer met Nederlandse expats & entrepreneurs in 't buitenland.