Gezondheidstips bij een verhuizing naar Zuid-Afrika

De gezondheidszorg in Zuid-Afrika varieert van erg basis, met name in plattelandsgebieden, tot zeer geavanceerd in de vooral stedelijke gebieden. De overheid neemt 40 procent van alle uitgaven op het gebied van gezondheidszorg op zich. Ongeveer 80 procent van de bevolking maakt gebruik van de openbare gezondheidszorg.
Gezondheidstips bij een verhuizing naar Zuid-Afrika

Ziektekostenverzekering
Mensen die geen aanspraak kunnen maken op de openbare gezondheidszorg zullen een particuliere ziektekostenverzekering moeten nemen om zo een verblijfsvergunning te verkrijgen. Zorg ervoor dat de verzekering wordt geaccepteerd door de overheid om te voorkomen dat de medische kosten, die veelal hoog zijn, niet gedekt zijn.

Let er bij het afsluiten van een verzekering op dat alle eventuele situaties die bij u en uw gezin van toepassing kunnen zijn, gedekt zijn. Zorg ervoor dat u altijd een verzekeringsbewijs op zak heeft. Waak er verder voor verzekeringen af te sluiten die het recht hebben eenzijdig te annuleren als bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd is bereikt of als er zich een ernstige ziekte voordoet. Het kan dan zeer lastig worden om elders nog een verzekering af te sluiten. Vermijd ook verzekeringscontracten met een lengte van slechts een jaar, met het oog op het risico dat de maatschappij verlenging volgens dezelfde voorwaarden niet toestaat. Contracten met een periode van vijf jaar zijn gebruikelijk. Binnen deze periode kan een verzekeringsmaatschappij u niet uitsluiten van dekking.  

Ziekenhuizen
Zuid-Afrika heeft zowel openbare als private gezondheidszorg. De private voorzieningen zijn van vergelijkbare kwaliteit als die in Europa en de Verenigde Staten. De openbare ziekenhuizen zijn meestal overvol en de wachttijden, met name voor specialistische hulp, zijn lang. Deze ziekenhuizen zijn wel goed uitgerust en bemand met deskundig personeel. Niet-ingezetenen van Zuid-Afrika die behandeld zijn in een openbaar ziekenhuis draaien zelf voor de kosten op, omdat Zuid-Afrika geen wederzijdse overeenkomsten heeft met andere landen. Ook burgers en ingezetenen moeten hiervoor vaak betalen. De hoogte is afhankelijk van het salaris. Ziekenhuizen hanteren schalen om het verschuldigde bedrag vast te stellen. 

Voor wie het zich kan veroorloven, zijn privé ziekenhuizen en klinieken betere opties. De kosten ervan zijn lager in vergelijking met veel westerse landen. Netcare en Medi-Clinic zijn twee van de grootste particuliere zorgaanbieders in Zuid-Afrika.

Artsen
Het land kampt met een tekort aan artsen. Dit heeft met name te maken met het vertrek van deze artsen naar landen als het Verenigd Koninkrijk en Canada. Hiermee gaat ook veel kennis verloren. De overheid heeft het daarom buitenlandse artsen makkelijker gemaakt zich te vestigen in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn er al ruim 450 artsen aangetrokken, onder hen veel Cubanen. Daarnaast zijn pas afgestudeerde Zuid-Afrikaanse artsen en apothekers verplicht een jaar te werken in onderbezette ziekenhuizen en klinieken. 

Raadpleeg de Health Professionals Council of South Afrika, een organisatie waar alle medici zich verplicht moeten registreren, voor het vinden van een huisarts in uw omgeving.

Alarmnummers
Politie: 112
Netcare: 112

Verwacht ingeval van nood geen snelle en efficiënte hulpdiensten. De openbare ambulancedienst staat onder grote druk vanwege het hoge aantal ongelukken. Netcare is de grootste particuliere zorgaanbieder en beschikt over veel auto’s, ambulances, helikopters en vliegtuigen bemand door paramedici. Hiermee is deze aanbieder wel in staat snelle en adequate hulp te bieden. Zie hier voor meer informatie over de nooddiensten die Netcare biedt.

Gezondheidsrisico’s
HIV/Aids, ziektes gerelateerd aan roken en tuberculose vormen een serieuze bedreiging. Deze ziektes zijn vooral aanwezig onder de niet-blanke bevolking.

Laat u voor vertrek goed informeren door een deskundige over de medische situatie en benodigde maatregelen. Bij verblijf in de grote steden en badplaatsen zijn vaccinaties in principe niet nodig. Er zijn wel artsen die aanraden regelmatig te laten controleren op bescherming tegen polio en tetanus. Als u verblijft in een verafgelegen gebied dan zijn vaccinaties tegen hepatitis A en tyfus nodig. Hepatitis B is met name noodzakelijk voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Bent u afkomstig uit een gele koortsgebied, zoals Kenia, Tanzania en het noordelijke deel van Zuid-Amerika, danheeft u een schriftelijk bewijs nodig waaruit blijkt dat u hiertegen bent beschermd. 

Vergelijkbare items

http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/medecin_130579267478285900.jpg

Het vinden van een arts in het buitenland

Het vinden van een goede arts in het buitenland is vaak erg belangrijk voor expats en reizigers. Onthoud goed dat medische zorg in het buitenland meestalandere kosten en standaarden kent dan in Nederland.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/images_130580149337950100.jpg

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering

Het afsluiten van een buitenlandse ziektekostenverzekering biedt uw gezin financiële bescherming in het geval van een medische situatie wanneer het gezin zich in het buitenland bevindt. Het voorkomt het aangaan van enorme schulden als gevolg van een medische noodsituatie.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/c183cdeaeab801992724d0ac32ee86e5_130587290761768100.jpg

Het vergelijken van internationale ziektekostenverzekeringen

Wanneer u op zoek bent naar een internationale ziektekostenverzekering is het zinvol om de verschillende aanbieders goed te vergelijken. Herziening van uw uitgaven kan leiden tot besparingen of een betere dekking voor hetzelfde bedrag.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/health_insurance_agent_130587448449167000.jpg

Expatvragen over zorgverzekeringen

Een van de vele dingen die je moet regelen voordat je naar het buitenland vertrekt is een goede zorgverzekering.

More info
http://home.expatwijzer.com/data/imgs/articlesguides/helico-urgences_2800_w250_130587640183034000.jpg

Dringende medische zorg en repatriëringsverzekering

Hopelijk worden medische nachtmerries geen werkelijkheid, maar in het geval dat er toch iets aan de hand is, is het fijn om te weten dat u en uw familie kunnen rekenen op de beste zorg.

More info
. .
Krijg nu de beste koers!
Krijg nu de beste koers!

Geldtransfer tegen de beste wisselkoers – Regelmatig terugkomende betalingen, transfer van grote bedragen, verplaats geld. Ontvang nu een offerte!

The Dutch Expat Network
The Dutch Expat Network

Gezellig borrelen, sporten, netwerken & meer met Nederlandse expats & entrepreneurs in 't buitenland.